KH Energia

10 - 100 Employees

KH Energia

10 - 100 Employees
About
KH Energia

Firma põhitegevuseks on kõik elektriga seonduv.

Uute rajatavate elektripaigaldiste puhul tähendab see kõiki asjaajamisi: paberite korda ajamist, töid ja hooldusi alates tellija soovi kuulamisest ja analüüsimisest kuni valmisehitatud, töökorras, pingestatud ja täitedokumentidega varustatud elektripaigaldise üleandmiseni tellijale.

150000 Paeluvat tellimust

Oleme enda pika tegutsemisaja jooksul viinud läbi üle kahe tuhande projekti, seega võib julgelt öelda, et meie spetsialistid on kokku puutunud väga erinevate ülesannetega.

Kui soovid suure kogemusepagasi ning kindla käega professionaale enda elektriprobleeme lahendama, võta meiega ühendust!

Vabad töökohad ettevõttes
KH Energia